FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Az Általános Szolgáltatási Feltételek, továbbiakban ÁSZF, tartalmazza Galambos Zoltán Gábor egyéni vállalkozó, továbbiakban Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe ezen webáruház szolgáltatásait, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://levendart-com.cms.webnode.hu/felhasznalasi-feltetelek/


Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Galambos Zoltán Gábor egyéni vállalkozó.
A szolgáltató székhelye: 7100 Szekszárd, Horváth Károly utca 4.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: galamboszoltan@levendart.hu

Adószáma: 60382403-1-17
Telefonszáma: 0630/190-7060
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG (webáruház rendszer)

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen szabályzat 2021. május 5-én lépett hatályba.

1.3. A webáruházban szereplő minden kép és szöveg szerzői jogi védelem alatt áll, annak bárminemű másolása, vagy felhasználása kizárólag a tulajdonos engedélyével lehetséges.

1.4. A webáruház nyitva tartása, így a rendelések felvétele folyamatos. A rendelések teljesítése kizárólag munkanapokon történik.


Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a honlapon.

Az adatvédelmi tájékoztató letölthető az alábbi linkről:

https://levendart.cms.webnode.hu/adatvedelmi-szabalyzat/


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A webáruházban található termékek kizárólag online vásárolhatók meg. A termékek ára nem tartalmazza a házhozszállítási díjat. A webáruház nem számít fel csomagolási költséget.

1.7. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását és a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek a növényi szaporító anyagok esetén magát a növényt, feldolgozott termék esetén a termék valódi képét mutatják.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról és tartalmáról.


Rendelés menete

1.9 A webáruházba való belépéshez, vásárláshoz nem szükséges, de lehetséges előzetes regisztráció. A rendelés során a Felhasználó a terméket a kosárba helyezéssel választja ki, a mennyiséget és a fizetési módot a kosárban tudja beállítani.

1.10. Az adatbeviteli hibák kijavítására a kosárban van lehetőség (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. A termék kifizetésére két lehetőség áll rendelkezésre. A kifizetés előre utalással nem jár külön költséggel, az áru kiszállítása az utalás megérkezése után 1.14 pont alapján történik. A kifizetés utánvéttel költséggel jár, a pontos költség a kosárban külön tételként megjelenik. Utánvételes fizetés esetén az áru kiszállítása 1.14 alapján történik.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása beérkezési sorrendben, munkanapokon történik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól, illetve az ellenérték utalásának beérkezésétől számított 5 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy azon belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.


Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Elállás esetén a Felhasználó köteles az árut saját költségén, megóvott állapotban, gondosan becsomagolva visszaküldeni a Szolgáltatónak. Az áru visszaérkezésekor a Szolgáltató köteles a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalni a Felhasználó által megadott számlaszámra.


Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre, az élelmiszerek esetén, felbontás nélkül a csomagoláson feltüntetett minőségmegőrzési ideig garantáljuk az eredeti minőség megőrzését.

Növényi szaporítóanyag esetén a postázás évében garantáljuk a megfelelő kelési eredményeket.


Panaszkezelés

1.19. A webáruház a panaszügyintézést az Ügyfélszolgálatán keresztül végzi.

Az esetleges panaszokat telefonon, a 0630/190-7060 telefonszámon, munkanapokon 9-17 óra között fogadja a Szolgáltató.

Az Ügyfélszolgálat elektronikus úton is fogad megkeresést a galamboszoltan@levendart.hu levelezési címen, ezen megkeresések feldolgozása a megérkezést követő első munkanapon történik.


Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szekszárd Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szekszárd, 2021-05-05